”Det er ikke ord for min søn; det er støvler!”

 

Sognepræst B.A. Lindeland er en af de mest originale og praktiske prædikanter jeg har hørt. Som ganske ung gik Johan Vål og jeg en aften i ”Betlehem” i Bergen for at høre ham.

Jeg husker nu ikke hans tekst. Men den sandhed som lå ham på hjerte, at få lagt ind over sine tilhørere, husker jeg godt. Og det var: Løftets pålidelighed, og troens måde at gribe løftet på.

Det var en vældig åndskraft i hans vidnesbyrd. Med myndighed og stærk røst råbte han denne illustration ud:

”Når jeg lover min søn et par nye støvler til jul, så er det ikke ord for min søn, men det er – støvler!”

Den sætning har fulgt mig siden, og er blevet til stor velsignelse for mig. Nu i den sidste tid er den på ny kommet til mig, og jeg fik lyst til at sende det videre. Måske kunne dette åbne den vældige sandhed for lidt flere: Vi har det som Guds Ord og løfter lover os!

Jeg vil så gerne først sige nogle ord til dig som er vakt, og læser dette!

Hvad er det du mangler? Hvad beder du om?

Jeg antager din sjæls dybeste suk er dette: Gud, vær mig synder nådig!

Men du synes alt er så lukket for dig. Gud svarer ikke.

For flere år siden kom jeg ind til en dødssyg ung mand. Han var vakt, ja, rigtig i sjælenød. Mens tårerne løb sagde han til mig: ”Jeg har bedt om syndernes forladelse. Men jeg har ikke fået svar”.

Med glæde og frimodighed svarede jeg ham: ”Du har fået svar!”

Vi siger af og til at nogen kan se ud som et spørgsmålstegn. Og det kan, ret forstået, siges om denne syge mand. Hans øjne var bare et eneste stort spørgsmål: Har jeg fået svar?

I stille fred læste vi Guds svar i Den Hellige Skrift. Der har Gud svaret på vor bøn om nåde og syndsforladelse.

Og nu fik denne kære unge ven også lov at erfare: Det er ikke ord, men – støvler, d.v.s. for ham: Syndernes forladelse for Jesu dyrebare blods skyld. Og han gik frelst og lykkelig hjem til Gud.

Guds tale til dig er i sandhed det Ordet siger! Du har det. Tag imod det!

Og så til sidst et ord til dig, kæmpende bror og søster!

Hvad din nød er i dag, ved jeg ikke. Men uanset hvad det måtte være: Skynd dig til Skriften! Læs endnu en gang de mange løfter du kender så godt. Og hold så denne prædikenen for dig selv: ”Dette er ikke ord for mig, men støvler!”

Du husker sikkert så godt fortællingen om kongens mand som i sin nød kom til Jesus, og sagde: ”Herre, kom med mig hjem før mit barn dør!”, Joh. 4:49.

Jesus sagde til ham: ”Gå hjem, din søn lever!” manden troede det ord. Det var for ham en helbredt søn. Og på vej hjem mødte de ham med stadfæstelsen på at sådan var det også. ”Det var ikke ord, men støvler!”.

Gengivet fra en gammel falmet traktat, signeret Jac.R. Jakobsen