Hvad har Gud at sige os?

 

”Efter at Gud fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagenes ende talt til os ved sin Søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord” (Heb. 1,1-3).

 

Alt det Gud har at sige til os, er - Jesus! Alle Guds tanker, alle hans gaver, alle hans løfter og rådslutninger er legemliggjort i Jesus Kristus. I Joh. 6,68 står der: "Du har det evige livs ord!" - - Ikke taler, men har dem, de er Guds ejendom, i Guds besiddelse. Gud er Herre over ordene, Mester over ordene, selve ordenes KILDE!

Kære læser, er det ikke stort når Gud i sin store nåde åbner vore hjerter for sådanne vældige ting? Ja, når vi får lov at opleve hvor dybt vi kan falde, hvor dybt faldet i grunden er, så begynder vi at fatte, bare en lille smule af storheden i det "lægemiddel" som behøves for vor frelse.

 

"De ord jeg har talt til jer er ånd og liv!" (Joh. 6,63).