Fremtiden er i Guds hånd

 

Præd.7,13-14;

”Læg mærke til, hvad Gud gør; for hvem kan gøre det lige, som han har gjort krumt? Vær lykkelig på lykkens dag og indse på ulykkens dag, at den ene såvel som den anden er skabt af Gud, for at menneskene ikke skal finde ud af fremtiden.”

 

Nu går vi snart ind i et nyt år og må se tilbage på det gamle med stor taknemmelighed til Gud. Jeg tror det er godt ved årsskiftet at tænke efter, hvordan Gud har ledet mig den enkelte igennem livet og året. Vi bliver så hurtigt fanget af tidens ånd og bundet til vore egne planer og tanker for fremtiden. Og vi tænker ved årsskiftet; hvad mon der vil møde mig i det nye år af medgang og modgang? Hvordan jeg mon bliver bevaret i troen på Jesus? Og kommer Jesus mon igen i det nye år? Der er mange spørgsmål. Man kan også stille sig selv spørgsmålet; Hvem eller hvad vil jeg lade mig styre og lede af? Min egne planer – penge – lyster – osv.?

 

Nej, som kristne må vi lade os lede af Gud selv – han som har lovet, at han vil bane vejen for os og tage os ved hånden. Den Gud, som aldrig vil svigte eller forlade os, uanset, hvad der møder mig. Han vil gå med mig både i modgang og medgang!

 

Men vi må også lade os lede af Gud, selvom vi ikke forstår ham! Det er ikke alt, vi mennesker skal forstå – og ikke alt kan vi forstå – for Gud er langt større, end vi kan begribe i vore tanker. Hvordan skulle vi så altid kunne forstå den vej han leder os?

 

Ordsp.20,24; ”Det er Herren, der styrer en mands gang, hvordan kan et menneske så forstå sin vej?”

I Præd.7,13 står der, at vi skal lægge mærke til, hvad Gud gør. Vi skal ydmygt bøje os for hans vilje. Vi kan ikke ændre på det Gud har gjort og det han står bag. Måske kan der være noget, der for os syntes forkert eller krumt/bøjet – og her skal vi ikke protestere mod Gud eller prøve at rette på det eller lave det om – lave det, så det for os syntes lige! Vi må bøje os for Guds ledelse, selvom vi ikke forstår det vi skal igennem.

 

Som mennesker vil vi også i det nye år, under Guds ledelse, både opleve lykkelige dage og onde dage. Og her er det en fejl at tro, at kun det gode kommer fra Gud og det andet er en straf eller mit eget kød.

 

Vi vil opleve lykkelige dage, Ja! – og dem må vi tage af Guds hånd. Nogle vil ikke glæde sig over de glæder Gud skænker dem, men bekymrer sig i stedet alt for meget for fremtiden. Er vi Guds børn, må vi virkelig tage alt af Guds hånd. Også en vellykket dag, gode kår, en dejlig kæreste/hustru/mand, fint vejr og god mad. Men vi skal også huske at takke Gud for det alt sammen. Gud kræver al tak og ære – han skal ophøjes.

 

Men når det er sagt, må vi også tage imod de onde dage fra Gud! Der står at ulykkens dag er skabt af Gud – selvom vi kan have vanskeligt ved at acceptere det. I Es.45,7: ”Jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke, jeg Herren frembringer alt dette.” Vi skal også tage imod det, som ikke behager os. Tænk på Israelitterne på ørkenvandringen, da de måtte leve af manna – ubehageligt for dem!

 

Også lidelser og skuffelser er sendt os af Gud. De er givet os i kærlighed, for at blive til velsignelse og gavn. Vi må tage de onde dage fra Guds hånd – og ikke som tilfældigheder eller uheld. Og det bringer tryghed og fred! At jeg er i Guds hånd, hvad end, der sker. Hvad der senere skal ske i mit liv ved jeg ikke – men Gud ved det – og han leder mig ad rette veje for sit navs skyld.

 

For at vi ikke skal finde ud af fremtiden!

Vi skal ikke kende fremtiden. En af målene med det er, at vi skal blive afhængige af Gud. Vi skal se, at det som står i Es.55,8-9; om at vore planer ikke er Guds planer og vore tanker ikke er Guds tanker. Gud er større end os og har en plan – selvom vi ikke kan se, hvad der skal ske ud i fremtiden. Det får os til at kaste os ud på Guds løfter og lægge fremtiden i hans hånd.

 

Og dér er vi trygge! For uanset, hvad der møder os af gode og lykkelige dage eller onde dage, så er vi i Guds hånd.

 

Dette ord er godt også at tage med sig ind i det nye år!