Åbenbaringsbogen består af to hoveddele:

1)       Nutidsbogen, det er de syv menighedsbreve i kap 2 & 3. Se kap. 1 vers 19a: ”Skriv det, du har set, og det, som er…………..”

2)      Fremtidsbogen er fra kap. 4 og til og med kap. 22. Se kap. 1 vers 19b: ”…………og det som siden skal ske.”

 

 

Dernæst er det mulig at inddele de syv breve i tre grupper på grundlag af budskabet:

 

1)       Den første gruppe, hvordan Jesus han revser indre skjulte synder, og det gør han for menigheden i Efesos, i Sardes og i Laodikea.

 

2)      Den anden gruppe hvor Jesus påtaler ydre åbenbare synder er: Pergamon og Thyatira.

 

3)       Den tredje gruppe, det er der hvor Jesus han roser to menigheder, nemlig Smyrna og Filadelfia, fordi de levede i afhængighed af Jesus og hans ord, trods de var fattige, elendige, osv.

 

Kort sammenfatning af indholdet i hver af brevene:

 

1)       Hvem brevet er skrevet til.

2)      Selvpræsentationen, altså en præsentation af ham der skriver, hvem er han?

3)      Selve brevets budskab.

4)      Tilskyndelsen til at høre hvad ånden siger.

5)      Og løftet til dem som sejrer.