Gud udsletter dine synder for sin skyld

 

”Du har bare trættet mig med dine synder, voldt mig møje med dine misgerninger. Jeg, jeg er den som udsletter dine misgerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke mere i hu” Esajas 43,24-25.

 

Hvor forfærdeligt du har det! Bare synd! Måske er du er kommet op i årene og evighedstankerne optager dig, eller på en eller anden måde prøver du at flygte fra dem. Nu er det snart slut med flugten. Har du givet op?

 

Kære fredløse ven! Læs ordet for vor andagt igen. Jeg ved ikke hvad du hedder, men Gud ved det. Han ved om dine synder i tanker, ord og gerninger. Ja, han ser meget, meget mere end du ser af synd hos dig, for Gud ser alt. ”Alt er nøgent og bart for hans øjne som vi har med at gøre” Heb. 4,13. Men han siger alligevel: ”Jeg, jeg er den som udsletter dine misgerninger for min skyld”. Der er altså ingen grund hos dig for Guds tilgivelse, men grunden er hos Gud selv! Han elskede dig så højt at han gav sin Søn, den enbårne, til frelse for dig, læs Joh. 3,16 og Esajas 53,5-6. Her ser du grunden til hvorfor Gud udsletter din syndeskyld. Ofte kan syndens minder blive forfærdelige, men tænk her står det at dine synder kommer han ikke mere i hu.

 

Å, sjæl som frygtsom vandrer om,

og længtes efter fred.

Din synd er slettet ud af ham,

som døde i dit sted!