Når Guds ord går i opfyldelse

 

”Ikke et ord blev til intet af alle de gode ord Herren havde talt til Israels hus, de blev opfyldt alt sammen” Josva 21,45.

 

For nogle år siden, boede vi hos en gammel enke i Nittedal. Hun læste dagligt i sin bibel, noget den bar præg af. Livet havde været fuldt af prøvelser. Den gamle bog var gamle mors fodfæste i alle storme. En dag hentede Herren hende hjem. Jeg fik god tid til at bladre gennem hendes gamle bibel. Den havde mange mærker, men i margenen ved siden af de mange løfter stod der dato og årstal. Gud havde givet gamle mor forskellige løfter og Herren stod ved dem. Har du nogensinde tænkt på hvor rigt det er at leve i opfyldelsen af Guds ord? Ja, tænk at også i de urolige tider må alt gå sådan at Guds ord går i opfyldelse.

 

Men vi skal også mindes en anden side ved Guds ords opfyldelse: ”Dersom du tror, skal du se Guds herlighed.”

 

En troende drømte at han var kommet til himmelen. Han blev vist omkring. Der var nogle store lagerrum. Han kom til et rom hvor hans navn stod. Det var helt fuldt, bare et lille tomrum i det ene hjørne. ”Hvad betyder dette?” spurgte han.

”Dette rom er fyldt af al den nåde og velsignelse som Gud havde tiltænkt dig under jordelivet, men det lille tomrum viser hvor lidt du brugte,” var svaret.

 

”Prøv mig”, siger Herren. Hvilken udfordring! Der står endnu meget tilbage på ”Troens bankbog!” Når Satan siger: ”Har Gud virkelig sagt”? 1. Mos. 3,1. Da skal vi svare med frimodighed: Ja, Gud har virkelig sagt! Over vort liv skal det være en troens forventning. Og det skal hedde om os, som det hed om Maria: ”Salig er hun som troede: For fuldbyrdes skal det som er sagt hende af Herren,” Luk. 1,45.

 

Vor Gud giver løfter, vor Gud holder ord,

Han ej fra sit tilsagn kan vige,

Hvil trygt på det ord i din trængsel på jord:

Gud aldrig sit løfte kan svige!