Om han vandrer i mørket og ikke ser nogen lysning, skal han fortrøste sig på Herrens navn og støtte sig til sin Gud, Esajas 50:10 (svensk bibelgengivelse).

Om jeg ser nogen frugt eller ikke, om jeg har nogen tro eller ikke, det kan jeg på grund af mørket ikke se. Det ser han for hvem mørket ikke er mørkt.

Men det står med tydelige ord i Skriften at mine synder – uden min tro – i Kristi død er taget bort på den tid da jeg ikke var født og endnu ikke havde gjort hverken godt eller ondt.

Dette gælder helt fra den stund det blev gjort, ja, endnu længere tilbage; helt fra da verden blev til.

Det gælder også fortsat – om jeg tror eller ikke.

Det forkyndes heller ikke for dem som tror og er gudfrygtige, men for dem som ikke har hverken tro eller gudsfrygt - for at de kan tro.

Martin Luther (fra hæftet: Nåde for nåde)