Artikler af Martin Luther

Guldkorn af Luther

Esajas 50,10

Skabt i Guds billede

Troen og frelsesvisheden

Om fuglene... uden bekymring for sit udkomme

...vil blive retfærdig - først blive en synder

Vær frimodig søn

Stol på Gud

Et kristent menneskes frihed

Gud arbejder på os

Anfægtelse

Salme 23 (forklaring til)