Guldkorns-samling af Martin Luther

Vi ser det er rigtigt, det Luther siger, at ”…den som ikke vil bekende at han er hellig og retfærdig, men i stedet altid klager over hvor stor en synder han er, han opfører sig som om han vil sige: Jeg tror ikke at Kristus er død for mig. Heller ikke at jeg er døbt, eller at Kristi blod har renset mig, eller kan gøre mig ren. Jeg tror ikke at et eneste ord er sandt af Skriftens vidnesbyrd om Kristus.”

Husandagtsbogen 26.april

 

---oooOooo---

 

Luther siger: ”Derfor beder vi, fordi vi ikke er værdige til at bede (eller tage imod nåden). Og akkurat sådan bliver vi værdige til at bede og bønhøres - fordi vi tror at vi er uværdige, og vover det bare på grund af Guds trofasthed”.

 

---oooOooo---

 

Eftersom der i vort kød er en evig synd, var det nødvendigt at Kristus gennem sin død gav os en evig nåde.

 

---oooOooo---

 

”En kristen er ikke et menneske som ingen synd har, men et menneske som ingen synd tilregnes”.

 

---oooOooo---

 

Alle kristne, selv de mest evangeliske, har, som Luther siger: ”loven bosat hos sig. Mens derimod evangeliet er en sjælden gæst i hjertet”.

 

---oooOooo---

 

”Da Gud  gav os sit ord, sagde han: Jeg skal lade det blive skrevet og forkyndt klart og tydeligt. Men alligevel altid gøre det sådan at det skal afhænge af min Ånd hvem der skal fatte det”.

 

---oooOooo---

 

"Hvorfor snakker du om din uværdighed al den stund Gud ikke har spurgt dig efter nogen værdighed"

(Luther) Ø. Andersen i "Livets brød" s.19.

 

---oooOooo---

 

Vi ser det er rigtigt, det Luther siger, at ”…den som ikke vil bekende at han er hellig og retfærdig, men i stedet altid klager over hvor stor en synder han er, han opfører sig som om han vil sige: Jeg tror ikke at Kristus er død for mig. Heller ikke at jeg er døbt, eller at Kristi blod har renset mig, eller kan gøre mig ren. Jeg tror ikke at et eneste ord er sandt af Skriftens vidnesbyrd om Kristus.”

Husandagtsbogen 26.april

 

---oooOooo---

 

Luther siger: ”Derfor beder vi, fordi vi ikke er værdige til at bede (eller tage imod nåden). Og akkurat sådan bliver vi værdige til at bede og bønhøres - fordi vi tror at vi er uværdige, og vover det bare på grund af Guds trofasthed”.

 

---oooOooo---

 

Alle kristne, selv de mest evangeliske, har, som Luther siger: ”loven bosat hos sig. Mens derimod evangeliet er en sjælden gæst i hjertet”.

 

---oooOooo---

 

”Da Gud  gav os sit ord, sagde han: Jeg skal lade det blive skrevet og forkyndt klart og tydeligt. Men alligevel altid gøre det sådan at det skal afhænge af min Ånd hvem der skal fatte det”.

 

---oooOooo---

 

7. februar 1546 skriver Luther til sin hustru: ”Lad mig være i fred for din bekymring. Jeg har en som har mere omsorg for mig end du og alle engle. Han ligger i krybben og hænger ved en jomfrus bryst, men sidder alligevel ved Guds, den almægtige Faders, højre hånd. Tag det derfor med ro, amen”.

 

---oooOooo---

 

Lad os i åndelige sager agte os vel for det største skadedyr: Fornuften!

 

---oooOooo---

 

”Uden tvivl vil du ikke finde noget som stærkere kan ryge djævelen ud, end om du er optaget med Guds bud og Ordet, og taler og synger om det”.

 

---oooOooo---

 

Luther viste menneskene bort fra seg selv, og advarede dem mod at kalde sig ”lutheranere”. Han siger selv: ”Hvordan går det til at jeg, arme stinkende kadaver, skulle være kommet der til at man skulle kalde Kristi børn med et ulykkesnavn som mit? Nej, kære venner, lad os blive partinavnene kvit, og opkalde os efter Kristus, hvis lære vi har”.

 

---oooOooo---

 

Herren er altid optaget med at "sønderbryde det som er færdig, at gøre det færdigt som er sønderbrudt."

 

---oooOooo---

 

”Så højt som vi vurderer og betragter Ordet, så dybt fæstner det sig i hjertet”, Romerbrevets budskab 1-5 s.267.

 

---oooOooo---

 

Tro er intet andet, er heller ikke i stand til mere, end at samtykke i løftet, eller tro på det.

Luthers Skrifter 1-2 side 61

 

---oooOooo---

 

Daglig og alvorlig brug af Guds ord er den stærkeste røgelse og det rette vielsesvand til at fordrive djævelen med

 

---oooOooo---

 

Er det ikke en smuk og herlig byttehandel: Kristus, der er uskyldig og hellig, tager min synd og skyld på sig. Ja, ikke nok med det. Jeg, der kun er synd, klæder og smykker han også med sin uskyld og renhed. Gennem dette salige bytte, hvor den kære frelser bytter med os, og ellers ingen andre steder, bliver vi frie fra synden og døden og får hans egen retfærdighed og liv. Dette kan alene hjertet gribe i tro.

 

---oooOooo---

 

Kristus som gave: Evangeliets virkelige kerne og grundvold er, at du først modtager og erkender Kristus som en gave, der er skænket dig af Gud og hører dig til, inden du bruger ham som forbillede.

 

---oooOooo---

 

Det hører med til troens væsen, at man føler sine fejl og gerne vil være fri for dem.

 

---oooOooo---