Vær frimodig, søn! Dine synder er dig forladt! (Matt. 9:2)

 

Disse ord viser os hvad Kristi rige er, nemlig et rige hvor denne herlige røst altid høres: ”Dine synder er dig forladt!”

 

Og anderledes må vi ikke tænke os Kristi rige, når det gælder hvordan vi skal leve overfor Gud. For vi lærer jo at det vigtigste er at kunne rette en svag samvittighed op, og vide hvordan vi har det med Gud og vor næste.

 

Derfor må vi også bestandig holde os til disse ord: Vær frimodig, søn! Dine synder er dig forladt!

Og selvfølgelig er Kristi riges forfatning sådan at der er der altid trøst og syndernes forladelse.

For i disse to ord; syndernes forladelse, består hele Kristi rige.

 

Det betyder at der må der altså findes synder -. Men er de der, må man kende dem. Når jeg så har lært at kende dem, kan jeg på en gang få forladelsen og nåden.

 

Men før forladelsen kommer, er alt bare synd. Og dette må jeg kende så klart at jeg ved og bekender at alt i mig er fortabt. Ellers kan syndsforladelsen ikke komme til.

 

Synder har vi jo ingen mangel på. Men fejlen er at vi ikke kender dem. Men når vi kender og bekender dem, er forladelsen der straks.

Martin Luther