…vil blive retfærdig - først blive en synder!

 

Luther siger: "Sådan er det ret og slet besluttet i himmelen, at den som vil blive retfærdig og from, han må først blive en synder og uretfærdig. Den som vil blive helbredt, retfærdig, gudfrygtig og lært af Gud, ja, en ret troende kristen, han må først blive syg, ugudelig, djævelsk, en kætter og en vantro." Dvs. at han må kende og erfare (ikke bare forstå) at han af naturen, i sig selv, har et hjerte så vantro, så syndig og fuldstændig indtaget af djævelens sæd, som en vantro eller en kætter. Og Paulus siger i 1. Kor. 3: 18: "Hvis nogen i blandt jer synes at være vis i denne tidsalder, må han blive en dåre, for at han kan blive vis."

 

Så står dette da fast og urokkelig: Det er den uforanderlige Guds vilje i himmelen, at af dårer ville han gøre vise, - af ondskab gøre gode, - af synd retfærdige, - af en lovbryder gøre retskaffen, - af ustyrlige gøre oplyste, og af en djævelsk skabning gøre gudfrygtige. Og det sker, som vi  for nylig sagde, når et menneske mærker den onde sæd, eller Satans væsen og værk i sig, og da råber til ham (dvs. Guds Søn) som er "åbenbaret for at han skulle gøre djævelens gerninger til intet" (1. Joh. 3: 8). Spørger du så hvordan dette kan ske, blir svaret kort og godt dette: Du kan ikke blive sådan i Gud eller Kristus som du gerne ville være, uden at du først i dig selv og overfor alle mennesker bliver det han vil du skal være. Og han vil at du overfor dig selv og alle mennesker skal være det du virkelig er: en synder, ond, elendig, ugudelig, djævelsk, vantro osv. Dette er sandheden om dig; dit navn, din tittel og værdighed: "af natur vredens barn" (Ef. 2: 3).

 

 Når du så har oplevet dette, da er du i Guds øjne den som du ville være, dvs. hellig, from, oprigtig, retfærdig, som tror, osv. For når du er blevet så fuldstændig ugudelig og fordømt i dig selv, da bliver Kristus, med sin retfærdighed, kær og uundværlig for dig. Og da er hans retfærdighed din, og du er virkelig hellig, herlig og frelst i Guds øjne. Dette var Guds store, nåderige og endelige mål med loven. Ja, lovet være Gud for hans evige nåde og gave!

Martin Luther