Er du genfødt?

 

”Og se, også Elisabet, din slægtning, har undfanget en søn i sin alderdom; hun, som kaldes ufrugtbar, er nu i den sjette måned. Thi for Gud er ingenting umuligt.” Da sagde Maria: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde; mig ske efter dit ord!” Så forlod engelen hende. Luk 1,36-38.

 

Ligesom Den Hellige Ånd kom over Maria og bevirkede at Jesus blev undfanget og fødtes legemligt, sådan må Den Hellige Ånd komme over ethvert menneske åndeligt, for at det kan fødes på ny og blive et Guds barn. Et Guds barn kan intet menneske blive uden ved en ny fødsel af Ånden.

 

Uden at nogen bliver født på ny, kan han ikke se Guds rige.

 

Et menneske kan blive religiøst, aflægge al synd i det ydre, bede fortræffeligt, forkynde sådan at andre kommer til omvendelse, gøre store tegn og underlige gerninger, men alligevel ikke se Guds rige, men gå fortabt, fordi han ikke er genfødt af Ånden; al hans gudsfrygt er bare lovens gerninger og ikke Åndens frugter.

 

Det er ved troen vi bliver genfødte, og denne tro er virket af Guds Ånd gennem evangeliet om Jesu offerdød for os. Men det sker først, når et menneske er blevet helt fortabt i sig selv og som sådan sætter sig ned ved Golgata kors og ser op til Ham som hænger der med sine bloddryppende sår, og kan tro, at dette er for sig, tilhører sig.

 

”Han er såret for vore overtrædelser og knust for vore misgerninger, straffen lå på Ham, for at vi skulle have fred, og ved Hans sår har vi fået lægedom.”

 

Når du med hjertet tror dette, da bliver Kristus dit liv, da bliver du et genfødt Guds barn, men også først da. Her hjælper intet andet, ingen visdom, ingen dannelse, her gælder alene at blive barn, blive fattig i sig selv, ikke bare vide det, men personligt erfare det, og dagligt i troen tvætte sin sjæl fra sine mange fejl og brist. Kære sjæl, er du genfødt?

 

O søde Jesus, lad din Ånd mig kraftig overskygge,

Bered mit hjerte ved din hånd, så du deri kan bygge,

Så jeg kan også åndelig undfange dig, Og aldrig fra dig rykke!

af Per Nordsletten