Artikler af Carl Olof Rosenius

Guldkorn af Rosenius

 

Egenretfærdighedens mål

Livets Ånds lov

... det gjorde Gud!

Billedet af et sundt trosliv

Når øjer vendes bort ....

Hvordan skal vi få Guds Ånd?

Den sande omvendelse.

Med dig i bedrøvelsen.

Om den hellige dåb.

Kom! For alt er færdigt!

Evig forsoning

 

Fra Samlede Skrifter bind XXI - Fårene og hyrden:

Den hemmelige død

Søvnighed og sikkerhed

Hykleri

Små synder

Hvorledes en kristen falder fra

Den sande gudsfrygt

Den gode hyrde

Just fordi nåden er stor, er faren større

 

Fra Samlede Skrifter bind XV - Fadervor:

Vor Fader du som er i himlene

Helliget vorde dit navn

Komme dit rige

Ske din vilje

Giv os i dag vort daglige brød

Og forlad os vor skyld

Led os ikke ind i fristelse

Men fri os fra det onde

Thi dit er riget