Om den hellige dåb.

 

Vi vil dele et bibelord, som med sin korte, stærke og uddybende formulering indbefatter alt det vi her har sagt om dåbens herlige skatte. Vi har et sådant i Gal. 3:27: " For I, så mange som er døbt til Kristus, har iklædt jer Kristus."

Hjælp os, Gud, så vi endelig en gang lægger mærke til hvad der her er sket: ”I har iklædt jer Kristus!"

Se, det er hele hemmeligheden når det gælder vor ubegribelige renhed og velbehag i Guds øjne: Vi er iklædt Kristus!

Vi "står ikke" længere frem for Guds øjne i vor egen person, men i hans Søns, Kristi person. Ligesom Kristus på forsoningsdagen stod overfor sin Fader, ikke i sin egen person, med sin egen anseelse, men i vore personer, som den eneste synder for alle syndere, bærende hele verdens synder på sig, når han var iklædt verden.

Nu bliver vi i dåben iklædt Kristus og betragtes over for Gud, ikke efter hvad vi selv er, men efter hvad Kristus er. Vi står overfor Gud i Kristi klæder, i Kristi person, i Kristi retfærdighed og anseelse.

Det er dette som hedder at være "iklædt Kristus."

Alt som Kristus var, gjorde og havde - for os, er i dåben blevet flyttet over på os, skænket os.

For Kristus havde i sin store nåde gennem sine ord om dåben i den nedlagt, og med den knyttet hele det fuldbragte frelsesværk han udrettede for os. Derfor bliver alle dem som bliver døbt til Kristus, straks iklædt alt dette som hører med til at være frelst; nemlig hele Kristus og alt det han har udrettet for os.

Sådan at det Kristus var og er for os, det er alt sammen vort, som om vi selv i egen person var alt dette. Og det Kristus har gjort i vort sted, det er alt sammen vort, som om vi selv havde gjort det alt sammen, for vi er iklædt Kristus.

Men hvad er så Kristus? Først og fremmest er han fuld af renhed og retfærdighed. Derfor er vi fulde af renhed og retfærdighed. I os selv? Nej, i ham alene. For "Han som ikke vidste af synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi i ham skal blive retfærdige for Gud", 2. Kor. 5:21.

Videre er Kristus hellig og herlig, sådan at Faderen har al sin glæde i ham, Salme 16:3. Kristus er Guds Søn og rigets arving. Derfor er vi Guds børn, arvinger og Kristi medarvinger, Rom. 8:17.