Egenretfærdighedens mål

 

Det alle egenretfærdige farisæere og hyklere arbejder med, er at gøre de gerninger som bare tilhører guddommen. Med sine forsøg på at holde loven, fornægter de faktisk loven (som kræver fuldkommenhed i ånd, sjæl og legeme - eller dømmer os til helvede).

I tillæg fornægter de dermed det første bud, de guddommelige løfter og løftet til Abraham om velsignelsen (frelsen). De fornægter troen, og forsøger at velsigne sig selv gennem sine gerninger.

De siger rigtignok ikke selv med sin mund: "Jeg er Gud og frelseren Jesus Kristus." Men i handling gør de selv krav på Kristi guddom og hans embede. Derfor siger de i sine lovgerninger: "Jeg er Kristus, jeg er frelseren - ikke bare min egen, men også andres."