Livets Ånds lov

 

En gammel troende fisker skildrede "Livets Ånds lov" så præcist vi bare kan få det, udelukkende fra livet med Guds ord, sådan: "Vi må huske på at brudgommen vil klæde sin brud alene, uden hendes hjælp."

 

Under en stor vækkelse et sted blev åndskampen for meget for en lærer. Han flyttede bort til en anden by. Men efter en tid ville han sende et opmuntrende telegram til prædikanten som endnu stod i vækkelsen i hjembyen, for at fortælle at nu havde også han fået det ret med Gud. I telegrammet skrev han: "Sønnen er kommet hjem og har omfavnet faderen." Prædikanten sendte et svartelegram hvor det bare stod: "Det var faderen som omfavnede sønnen!"

 

Vi ser den fortabte søn, (Luk 15) er stået op og går hjemad. Men han er alligevel slet ikke på vej til barnekår. Hans mål er tværtimod at påvirke sin far med sin bekendelse, så han "får lov at være som en af hans tjenere."

 

Men mens sønnen endnu er langt borte, ser faderen ham, løber imod ham, omfavner ham, og gir ham en ny klædning og barnekår!

 

"Giv agt på dig selv og på læren! Bliv ved med dette. For når du gør det, skal du frelse både dig selv og dem som hører dig", 1. Tim 4:16.

 

Kære læser: Nu ser du hvordan "den rene lære" ganske enkelt er læren om frelse for syndere i Jesus Kristus alene. Ren for alt vort; vor tro, vor bøn, vor overgivelse, vor lydighed, vore beslutninger, vor helhjertethed osv.

 

Nu forstår du reformationens "dødelige alvor i spørgsmålet om den rene lære", om evangeliets sandhed.

 

Hvor så også bekendelsen dybest set bliver noget så enkelt som benådede synderes lovprisning til Gud.

 

"Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud,

og ham du udsendte, Jesus Kristus", Joh 17:3.

 

En hovedkasserer skulle oplære nye bankkasserere. Dette var længe før det fandtes papirpenge. Det var om at gøre at lære dem at høre forskel på klangen fra den ægte mønt og forfalskningerne.

 

Var det i det hele taget mulig at høre forskel fra den ægte mønt til alle, og stadig nye, forfalskninger?

 

Hovedkassereren vidste råd. Det var meget enkelt. Han satte bare kasserer-aspiranterne til at slippe den ægte mønt ned i en skål, og lytte til klangen, om igen og om igen, dag efter dag.

 

For; kendte de klangen af den ægte mønt, så hørte de også enhver afvigelse fra denne klang!!!!

 

Jesus er "løsepengene", Mat 20:28, Mark 10:45, 1. Tim 2:6.

 

Hvordan skal vi nå frem til evigt liv i himmelen, hvis vi ikke kan skelne den afgørende "klang" af løsepengene, "mine får hører min røst", fra alle de andre røster som råber i al forvirringen i dag - og som høres så "bibelske" ud?