"Her ligger hans (Jesus i graven) afsjælede legeme. Her ligger han dømt og død under min og din og hele verdens syndebyrde.

 

Her er al min og din og hele verdens jammer stillet til skue - men her er den også begravet. For Jesus blev begravet, og der blev sat segl på hans grav - for at alle vore synder skulle være beseglet i en nådens grav."

 

(side 98 under afsnitt 2: Jesu livsret i graven og vor mangel på fortjeneste for Gud" i bogen  "Retfærdiggjort af tro" af Olav Valen-Sendstad).