Serafslangens budskab...

læs her...

V

Er du født på ny?

læs her...

V

Er du bedraget?

læs her...

V

Hvor skal du tilbringe Evigheden?

læs her...

V

Retfærdiggørelsen ind for Gud.

Nyt hæfte:

læs her...

V

Nyoversat litteratur af

Carl Olof Rosenius

Roseniuslitteraturen er guld i en åndsfattig tid.

 

 

Den er Guds eget

budskab til os

ved Den Hellige Ånd

gennem

Carl Olof Rosenius.

 

- En udpræget

vækkelsesbevægelse

blev skabt ved hans forkyndelse!