På ingen anden grund vi bygge

end blot på Kristi blod og død;

men på den grund, der står vi trygge

i livets og i dødens nød.

Den faste klippe kan ej falde,

om jord og himmel falder end.

Vel, derfor, Herre, alle, alle,

som have bygget blot på den!

 

Den, som har sønnen, den har livet;

for livet er i sønnen blot;

med blodet er vort navn indskrevet

i livsens bog og alt gjort godt.

Men uden sønnen, Herre, Herre!

der er ej liv, ej fred at få - ­

for den, som ikke tror - desværre!

ja, den må uden håb forgå.

 

Så være blodet al vor ære,

vor sejrskraft i al vor strid.

Det ærestegn, som vi vil bære

og ene grund for al vor fred.

Det skal og blive hist for tronen

vor evigt nye jubelsang;

lov, ære ske Guds lam, som kronen

har købt os med sit blod engang!